Disclaimer


Roelfine sieraden aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde Roelfine sieraden is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.  Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie, welke afkomstig is van de site van Roelfine sieraden zonder voorafgaande toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.  Bezoekers/gebruikers van de site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Roelfine sieraden noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, overtypen, fax, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, wat van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.